Aquest és un espai preservat per a infants i accessible en tot moment. L’assemblea posa a disposició materials i propostes de les que podeu fer-ne ús en aquest espai. Des de l’assemblea de la fira considerem que la cura i acompanyament de les nines i els nins ha de venir per part d’adultes referents, és per això que a l’espai s’accedeix amb adultes que poden donar-los l’atenció necessària. Tanmateix, hi ha persones de l’assemblea a les que podeu demanar allò que considereu.